Търсене в този блог

Мое творчество


Какво да правя с живота си? Какво искам да постигна? Искам ли историята да ме запомни? И с какво? С добро или зло? Ще бъда ли героинята или злодея? Или няма да оставя никаква следа? И кое е по-тъжното да бъда лошата или безличната?
Такива въпроси се въртят в главите на всеки един от нас. В минутите преди да заспи, в банята докато водата отмива следите от поредния ден или докато човек небрежно върви със слушалки в ушите от точка А до точка Б.
Какво да правя с живота си?
Толкова болезнен въпрос, изисква така труден отговор. 
Можем ли да ставаме сутрин и да си казваме ще постигна някаква цел, ще променя света. 
Не можем да щракнем с пръсти и да премахнем проблеми като световния глад, бедността или екологичния проблем.
Въпреки това всеки един може да промени света, с всяко едно действие.
Можем да го променим като помогнем на някой непознат. Може да си купим кесийка ябълки от бабата седяща цял ден навън опитваща да изкара някоя и друга пара.
Можем да променим света като оставяме лампата да свети само е стаята, в която сме.
Можем да опазваме околната среда като предпочитаме стъклени чаши пред пластмасови.
Всяка сутрин може да си казваме, че ще променим света. И просто да го направим!

Няма коментари:

Публикуване на коментар